BOCIANY INTEGRUJĄ

Błąd Ogólny
 
Could not Query warnings table

DEBUG MODE

SQL Error : 1055 Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bociany.w.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT w.*, u.username, u.user_gender, u.user_regdate, u.user_posts, u.user_from, u.user_email, u.user_website, u.user_jr, u.user_level, u.user_session_start, COUNT(w.id) as total, SUM(w.value) as value FROM (phpbb_users_warnings w, phpbb_users u) WHERE w.userid = u.user_id AND archive = '0' GROUP by w.userid ORDER BY u.username DESC LIMIT 0, 16

Line : 254
File : warnings.php

Jeśli nie potrafisz znaleźć rozwiązania tego problemu,
możesz spróbować poszukać, lub zadać pytanie na forum: http://www.przemo.org/phpBB2/
 


Forum jest integralną częścią projektu "Bociany Integrują".

Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników.